Suzu「LOVE TO YOU」


ArtDirector&Designer.koji wagatsuma(PALPH)
Photographer.Tsutomu Ono(A/M)
styling.kyohei ogawa
Hair&Meke-up.Natsu
suzu